Aanmelden

Aanmelden

Je kunt deelnemen met een indicatie voor dagbesteding. Om in aanmerking te komen voor een indicatie kun je een aanvraag indienen bij het WMO loket van jouw gemeente, of bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) met een aanvraag voor een Wet Langdurige Zorg (WLZ) profiel.

Wanneer je een indicatie voor Persoons Gebonden Budget (PGB) hebt kunnen we direct een zorgovereenkomst aangaan.
Voor een indicatie Zorg In Natura (ZIN) zijn wij afhankelijk van contracten met de verschillende gemeentes en via onderaannemerschap met andere zorgaanbieders.